• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Pretec Finland Oy Ab etablerades 2013, och verksamheten startade i mars. Vi lagerför och marknadsför produkter till bygg- och infraindustrin.

Vi har specialiserat oss på:

  • gängstänger
  • dragstagssystem
  • bergsäkring
  • tyngre fäst- och montagedetaljer
  • fundamentsbultar
  • produkter till elementindustrin

Vi utvidgar ständigt vårt produktsortiment efter kundens behov.

Pretec Finland hör till Pretec Group koncernen, som har etablerat sig i Norge, Sverige och Danmark.

Om ni är intresserade av våra produkter, kontakta oss!

Ni kan redan nu bekanta er med hela koncernens produktsortiment från övriga bolagens hemsidor.