Yleistä

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Pretec Finland Oy Ab:n tekemiin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja toimituksiin.

 

Toimitus

Toimitusehdoissa noudatetaan Kansainvälisen kauppakamarin Incoterms:in tulkintoja.
Myyjän toimittama määrä saa poiketa tilatusta määrästä enintään 10 %.

 

Hinnat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %). Laskutettaessa käytämme toimituspäivän hintoja ja ehtoja. Pidätämme oikeuden hinta- ja valuuttakurssimuutoksiin.

 

Maksuehto

21 pv netto tai sopimuksen mukaan, minkä jälkeen peritään viivästyskorkoa.

 

Omistusoikeus

Myyjä pidättää omistusoikeuden tuotteisiin kunnes ostohinta on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli ostaja ei suorita maksua ehtojen mukaisesti, on ostaja velvollinen palauttamaan tuotteet myyjän niin vaatiessa.

 

Rahti

Toimituksen rahti on maksuton, mikäli rahdin määrä on vähintään 20 tonnia / toimitus. Maksuton rahti edellyttää rajoituksettoman ja suoran yhteyden. Vastaanottaja vastaa rahdin purkamisesta. Pien- ja pikatoimitukset sovitaan erikseen. Pretec Finland Oy Ab ei ole vastuussa kuljetuksen aiheuttamista mahdollisista vaurioista.

 

Force majeure

Force Majeure -pykälä pitää sisällään myyjästä riippumattomat syyt, kuten sotatila, tulipalo, hirmumyrskyt, hallitusten asettamat rajoitukset, raaka-ainetoimituksesta johtuvat viivästykset ja tehtaan tai tuotantolinjan vaurioitumiset.

 

Pakkaus

Lavoista ja kehikoista laskutetaan toimituksen yhteydessä erikseen. Lavojen ja kehikoiden hinta hyvitetään kokonaisuudessaan kun nämä ostajan toimesta on palautettu ehjinä ja käyttökelpoisina.

 

Tilauksen peruuntuminen

Tilaus voidaan perua ainoastaan myyjän ja ostajan välisen yhteisymmärryksen vallitessa. Tilauksen peruuntuessa veloitetaan peruutusmaksu, 5 % koko tilaussummasta. Tähän lisätään työstä ja tilauksista aiheutuneet kulut, joita ei pystytä perumaan.

 

Reklamaatio

Ostajan on esitettävä toimitettujen tuotteiden laadusta ja määrästä tehdyt reklamaatiot myyjälle kahdeksan päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Tavaroita ei palauteta myyjälle ilman myyjän kirjallista suostumusta. Myyjä ei suostu minkäänlaisiin vaateisiin, mikäli tuotteita on työstetty tai muokattu.

 

Palautukset

Mahdollisista palautuksista on sovittava erikseen Pretec Finland Oy Ab:n kanssa, jolloin palautuksista hyvitetään enintään 75 % tilauksen summasta. Yli kuusi kuukautta vanhoja toimituksia ei voi palauttaa.

 

Sovellettava laki

Sopimusta säätelee Suomen laki. Myyjää kohtaan ei voida nostaa kanteita tai muunlaisia oikeustoimia muualla kuin Suomen tuomioistuimissa.

 

Lataa myyntiehdot